Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


CCV-kenniskring: ‘Beter weten wat er speelt in de wijk’

Hoe krijg je als gemeente beter zicht op veiligheidsproblemen in de wijk, zodat je deze adequaat kunt aanpakken? Deze vraag stond centraal tijdens de kenniskring informatiepositie gemeenten die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vandaag hield in Utrecht. De deelnemers, hoofdzakelijk gemeentelijke veiligheidsprofessionals, kregen nieuwe kennis en inzichten aangereikt en wisselden ervaringen uit.

Spreker Harrie van Rooij (foto), adviseur communicatiebeleid en gedragsverandering voor de rijksoverheid, ging in op gedragsbeïnvloeding in de wijk. Hij gaf praktische handvatten om gedrag van burgers te veranderen.

Leefbaarheid in wijken

Ger Hindriks, programmamanager 1 Smart Overheid bij de Taskforce Brabant Zeeland, liet zien hoe kennis die Defensie heeft opgedaan bij buitenlandse missies gebruikt kan worden bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de wijk en het buitengebied.

Strategisch adviseur bij de gemeente Almere Thijs van der Steeg sloot de inspirerende middag af met een toelichting op de StraatKubus. Dit is een hulpmiddel bij het vroegtijdig signaleren van leefbaarheidsproblemen in wijken. Het is een communicatie-instrument dat lokale partners helpt om gesignaleerde problemen gezamenlijk aan te pakken.

Wil je de informatiepositie van jouw gemeente rondom veiligheid versterken en beter organiseren? Lees er meer over in het dossier Informatiepositie gemeenten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Bekijk ter inspiratie de cases van verschillende voorbeeld gemeentenen maak gebruik van CCV-producten in dit dossier. Meer weten? Neem contact op met CCV-adviseur Michel de Vroege, michel.devroege(at)hetccv.nl