Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Alkmaar kan verkoop lachgas op evenementen verbieden

Alkmaarse evenementen mogen niet zomaar meer lachgas verkopen. Een organisator moet sinds 1 januari de risico’s van verkoop en gebruik inschatten en maatregelen nemen. Zo niet, dan kan de gemeente de verkoop verbieden. 

De gemeente Almaar ziet lachgas sinds 1 januari als 'mogelijk aanstootgevend en een risico voor de veiligheid en gezondheid'. Dit staat in de nieuwe Uitvoeringsregels evenementen 2019 van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente in de vergunning nadere voorschriften verbinden aan de verkoop van lachgas. Almaar heeft deze stap gezet, omdat de gemeente ziet dat steeds vaker lachgas op evenementen wordt gebruikt. De gemeente ziet de verkoop en het gebruik ervan als mogelijk risico voor de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid. 

Meer weten?

Bij het onderwerp 'Alcohol en drugs' op de Wegwijzer Jeugd en Veilligheid vind je meer informatie over lachgas. Neem bij overige vragen contact op met adviseur Nicole Langeveld van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).