Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Albanezen leren meer over lokale veiligheid

Hoe wordt in Nederland omgegaan met lokale veiligheid? Hierover vertelden woensdag 3 adviseurs van het CCV aan een delegatie van 25 mensen uit Albanië.

Lokale veiligheid in Nederland

De groep was in Den Haag om een introductie te krijgen hoe Nederland omgaat met lokale veiligheid. De groep Albanezen bestond uit gemeenteambtenaren, mensen van de lokale politie en vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeenten. Tijdens deze training werd aandacht besteed aan het institutionele framework dat wij in Nederland hebben, integraal veiligheidsbeleid en aan manieren waarop de overheid kan samenwerken met burgers om lokale veiligheid te versterken. 

Preventie

Het CCV gaf presentaties over preventie, de CCV-organisatie en haar activiteiten. Het centrale thema was 'Veiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid'. Manager publieke sector Ralph Vossen sprak over het CCV en de integrale effectgerichte aanpak van criminaliteit in Nederland. CCV-adviseur Sten Meijer ging in op de rol van de burger bij veiligheid. Hendrik-Jan Kaptein, hoofd lokale projecten van het CCV, gaf een presentatie over de samenwerking van het centrum met ondernemers en in dit kader over het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Training, coaching en begeleiding

De training werd georganiseerd door The Hague Academy for Local Governance samen met VNG International en FLAG. Het maakt onderdeel uit van een project over lokale veiligheid in Albanië. Dit project is gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en duurt tot begin 2020. Het richt zich op 5 Albanese pilotgemeenten en bestaat uit trainingen, coaching en begeleiding bij proefprojecten. 

Meer dan blauw op straat

Het hele project is ontwikkeld met het idee dat veiligheid meer is dan blauw op straat. Ook heeft het te maken met een gevoel van veiligheid en dat gemeenten en burgers hier zelf ook een rol in spelen.