Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Voor de doorzetters

Een manier om problematische en niet-problematische veiligheidsbeleving te onderscheiden is volgens de methode van de Belgische criminologe Van den Herrewegen.

Zij onderscheidde op basis van langdurig onderzoek onder bewoners in een Belgische woonwijk vier vormen van - aan specifieke situaties verbonden - onveiligheidsbeleving. Deze verschillen van elkaar op drie dimensies: controleerbaarheid van de situatie, de verklaarbaarheid (begrijpelijkheid) en de voorspelbaarheid (‘verwacht’).

Van den Herrewegen benadrukt hiermee dat beleidsmakers en -uitvoerders zich ervan bewust moeten zijn dat de veiligheidsbeleving van burgers diverse niveaus kent. Burgers kunnen op verschillende manieren een onveilige situatie omschrijven. Om de juiste analyse te krijgen is er dus ook kwalitatieve informatie (uit individuele verhalen) nodig en is het gebruik van cijfers alleen niet voldoende.

Op 27 februari 2013 organiseerde het CCV een expertmeeting Veiligheidsbeleving. Hierin benoemde Van den Herrewegen drie adviezen die van belang zijn voor de lokale beleidspraktijk.

Controleerbaar Verklaarbaar Verwacht Voorbeeld
Onvoorziene veiligheids- beleving Niet Niet Niet Ik dacht altijd dat zo’n inbraak bij ons niet zou gebeuren. Dan gebeurt het toch wel. Dat komt dan heel hard bij je binnen.
Onregelmatige veiligheids- beleving Niet Niet Wel Een reiziger die hoort over een plotselinge golf overvallen op een traject waar hij altijd reist.
Routineuze veiligheids- beleving Niet Wel Wel De manier waarop een treinforens het gedrag van een aantal altijd aanwezige randfiguren op het station ervaart.
Hanteerbare veiligheids- beleving Wel Wel Wel Een professional die zich soms met onveilige situaties geconfronteerd ziet, maar getraind is in het omgaan daarmee.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid