Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Ideaaltype veiligheidsbeleid

In het veiligheidsbeleid kunnen zich in de verhouding tussen objectieve en subjectieve veiligheid, vier ideaaltypische situaties voordoen. Deze situaties hebben consequenties voor een eventuele aanpak. Zie de matrix hieronder.

Subjectieve veiligheid
Laag Hoog
Objectieve veiligheid Laag Deze situatie vraagt om een integrale aanpak. Hierin is zichtbare criminaliteits-bestrijding waarschijnlijk een belangrijke pijler. Stevige probleemanalyse nodig op zowel objectieve als subjectieve veiligheid. De vraag is of het in deze situatie mogelijk is om de onveiligheid aan te pakken zonder dat mensen zich onveilig gaan voelen? Of moet dit voor de korte termijn wellicht worden geaccepteerd?
Hoog Uit de analyse moet blijken of de (on)veiligheids-beleving problematisch is. Zo ja, dan is de vraag hoe dat komt. Neem vervolgens daar actie op. Dit is de gewenste situatie. Strategie inzetten die de situatie handhaaft.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid