Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Veiligheidsgevoel eigen buurt

Het aandeel burgers dat aangeeft zich in de eigen buurt wel eens onveilig te voelen, is meestal lager dan het aandeel dat zich meer in het algemeen wel eens onveilig voelt. Uit de metingen van de Integrale Veiligheidsmonitor bleek in de jaren 2008-2011 dat minder dan 20% van de burgers zich tenminste ‘wel eens’ onveilig voelde, een paar procent hiervan zelfs ‘vaak’. Sinds de Veiligheidsmonitor 2012 wordt een wat andere onderzoeksmethode gebruikt, dat weer andere (meestal hogere) percentages oplevert.

Wanneer de bevindingen via statistische bewerkingen worden omgerekend en geïndexeerd levert dit over de periode 2008-2015 de onderstaande trend op voor wat betreft het aandeel mensen dat zich (tenminste) wel eens onveilig voelt in de eigen buurt: min of meer stabiel, na een eerste verslechtering tussen 2008 en 2009.


Figuur: 
Geïndexeerde percentage bevolking die zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, periode tot en met 2014 (bron: Veiligheidsmonitor, Den Haag, CBS)

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid