Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Inschatting van de ontwikkeling van misdaad en criminaliteit in de samenleving als geheel

Mensen maken zichzelf graag wijs dat criminaliteit op veel plaatsen in het land op ruime schaal voorkomt (en ervaren dat ook zo). Hieronder staan kernbevindingen uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Veiligheidsmonitor 2015) en van het Sociaal Cultureel Planbureau (Culturele veranderingen in Nederland).

Het overgrote deel van het publiek is van mening dat criminaliteit in de eigen buurt niet of weinig voorkomt. Zo’n 10% is van mening dat er wel van veel criminaliteit in de buurt sprake is.

Een meerderheid van het publiek heeft meestal het gevoel dat 'de criminaliteit en/of misdaad in de samenleving de laatste jaren toeneemt' (SCP, Culturele veranderingen in Nederland). De groep die dat denkt is in de eerste tien jaar van dit millennium wel aanzienlijk kleiner geworden.

Over de ontwikkeling in de eigen buurt zijn mensen meestal positiever, zie onderstaande cirkeldiagram (CBS, Veiligheidsmonitor 2015).

Op de vraag of men denkt dat de ontwikkeling van de criminaliteit in de buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, denkt ruim 13% van de ondervraagden dat dit zo is. De meerderheid van de mensen die deze vraag beantwoordde is van mening dat de criminaliteit in de buurt de laatste tijd gelijk is gebleven.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid