Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Minder vermijdingsgedrag

In de landelijke veiligheidsmonitoren krijgen deelnemers de vraag in hoeverre zij vermijdingsgedrag vertonen. Dit wil zeggen:

  • uit oogpunt van veiligheid ’s avonds en ’s nachts niet opendoen wanneer er wordt aangebeld
  • omlopen of omrijden om bepaalde plekken te vermijden
  • kinderen verbieden ergens heen te gaan uit oogpunt van (on)veiligheid

Bijna 8 procent van de mensen doet ’s avonds vaak niet open omdat zij dat niet veilig vinden, 17 procent doet dat soms niet. 3 procent van de mensen voelt zich ’s avonds vaak onveilig op straat in de eigen buurt en rijdt of loopt vaak om vanwege onveilige plekken in de buurt. 2 procent is vaak bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit in de buurt en voelt zich ’s avonds alleen thuis vaak onveilig. Grofweg 10 procent zegt dit soort onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag soms te hebben. Het overgrote deel van de mensen (80 à 90 procent) zegt zich ’s avond thuis of in de eigen buurt zelden of nooit onveilig te voelen en geen plekken in de buurt te vermijden.

Figuur: Onveiligheidsgevoelens ’s avonds en vermijdingsgedrag in buurt, 2021

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid