Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Minder vermijdingsgedrag

In de landelijke veiligheidsmonitoren krijgen deelnemers de vraag in hoeverre zij vermijdingsgedrag vertonen. Dit wil zeggen:

  • uit oogpunt van veiligheid ’s avonds en ’s nachts niet opendoen wanneer er wordt aangebeld
  • omlopen of omrijden om bepaalde plekken te vermijden
  • kinderen verbieden ergens heen te gaan uit oogpunt van (on)veiligheid

Bijna een tiende doet ’s avonds vaak niet open omdat men het niet veilig vindt. Het aandeel dat vaak omloopt of omrijdt om onveilige plekken te mijden is lager (in 2014: 2,5 %, in 2015: 2,4%). Overigens is voor het 'niet opendoen' over de laatste jaren een lichte stijging waar te nemen: 8,1% in 2012, 8,7% in 2013 en 9% in 2014 en 2015. In de onderstaande grafiek is dat verschil waar te nemen.

Figuur: Percentages bevolking die 's avonds niet opendoen, omrijden of omlopen of hun kinderen niet toestaan ergens naar toe te gaan vanwege onveiligheid, periode 2012 t/m 2015 (bron: Veiligheidsmonitor, Den Haag, CBS).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid