Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Ingeschatte slachtofferkans

Naast het feitelijk slachtofferschap van criminaliteit van mensen wordt in de Veiligheidsmonitor ook gevraagd naar de inschatting van hun kans op slachtofferschap van specifieke delicten. 17% acht de kans om slachtoffer te worden in de komende 12 maanden heel groot of groot. 6% schat de kans op inbraak in de eigen woning (heel) groot in en 2 procent denkt dat het risico op achtereenvolgens zakkenrollerij, beroving en mishandeling (heel) groot is.

De inschatting van de kans om slachtoffer te worden van delicten op het gebied van traditionele criminaliteit (zakkenrollerij, beroving, woninginbraak, mishandeling) neemt af met de stedelijkheid van de gemeente. Stedelingen achten die kans groter dan mensen die niet in een stad wonen. Bij oplichting via internet bestaat er geen duidelijk verband met stedelijkheid.

Figuur: Inschatting van de kans op slachtofferschap in de komende 12 maanden, 2021 (bron: Veiligheidsmonitor 2021, CBS)

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid