Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Ingeschatte slachtofferkans

Naast het feitelijk slachtofferschap van criminaliteit van mensen wordt in de Veiligheidsmonitor ook gevraagd naar de inschatting van hun kans op slachtofferschap van specifieke delicten. Hieronder de inschattingen op drie traditionele delicten.

Het hoogst wordt de kans op woninginbraak ingeschat. In 2015 denkt 11 procent van de mensen dat de kans op inbraak in de eigen woning 'groot' of 'heel groot' is. Over de periode 2008–2015 is de ingeschatte kans op woninginbraak met 30 procent toegenomen.

Van de personen die in 2015 slachtoffer zijn geweest van een woninginbraak of een poging daartoe, achtte ruim 46 procent de kans (heel) groot om in de komende 12 maanden weer slachtoffer te worden van een woninginbraak. Van degenen bij wie in 2015 niet is ingebroken achtte 11 procent de kans hierop (heel) groot. Ook bij de inschatting van de kans op zakkenrollerij en mishandeling wordt eenzelfde verschil waargenomen. Ook hier geven de personen die slachtoffer zijn geweest in 2015 een beduidend hogere inschatting van de kans op slachtofferschap in de komende 12 maanden.

Figuur: Percentage Nederlanders die de kans op slachtofferschap van woninginbraak, mishandeling en zakkenrollerij groot of heel groot acht, periode 2008 tot en met 2015 (bron: Veiligheidsmonitor, Den Haag, CBS).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid