Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Een verbetering van het veiligheidsgevoel?

Er zijn de laatste jaren veel veranderingen doorgevoerd in de veiligheidsmonitoren waardoor het lastig is om langjarige trend in beeld te brengen als het gaat om ‘mensen voelen zich wel eens onveilig’. Een van de voorlopers van de Veiligheidsmonitor, de Politiemonitor Bevolking, liet hierin vanaf 2000 steeds een aanzienlijke verbetering zien (met uitzondering van 2002).

Op basis van gegevens uit de Veiligheidsmonitor 2005 tot en met 2015 is de onderstaande grafiek te maken. Het aantal mensen dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen daalt tussen 2005 en 2008 fors, om daarna vrijwel te stabiliseren.

Figuur: Geïndexeerde percentage bevolking die zich wel eens onveilig voelt, periode tot en met 2015 (bron: Veiligheidsmonitor, Den Haag, CBS)

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid