Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Minder mensen vinden criminaliteit een belangrijk maatschappelijk probleem

De onderstaande grafiek geeft aan welke problemen de (kiesgerechtige) bevolking voor ons land zag in de periode 1971-2012. Daaruit is te lezen dat criminaliteit in de periode 1998-2003 een hoogtepunt kende in het nationaal probleembesef, daarna nam dit langzaam in zwaarte af.

In 2013 werd overigens ‘economie’ voor het eerst sinds de jaren ‘80 meer als belangrijk maatschappelijk probleem gezien dan het cluster ‘sociale’ problemen (criminaliteit, integratie, normen en waarden).

Figuur: Het Nationaal Probleembesef in 8 categorieën, kiesgerechtigde bevolking, 1971-2012 (in procenten). Mensen die geen probleem noemen blijven buiten beschouwing. Alle anderen krijgen hetzelfde gewicht toegekend, verdeeld over het aantal problemen (maximaal vijf) dat men noemt. Daarom tellen alle onderwerpen op tot 100%. Bron: SCP-Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2013-3, p. 17

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid