Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Kernindicatoren veiligheidsbeleving

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de veiligheidsbeleving is het uitermate belangrijk om meerdere indicatoren in ogenschouw te nemen. Allereerst is veiligheidsbeleving tenslotte een veelzijdig begrip. Bovendien kunnen bij de validiteit van vrijwel elke indicator op dit gebied kanttekeningen worden geplaatst. Hoe meer indicatoren worden bezien, hoe meer je het effect van deze beperkingen ondervangt.

Globaal wijzen de beschikbare indicatoren op:

  • Een aanzienlijke verbetering van de veiligheidsbeleving vanaf kort na de millenniumwisseling.
  • Tussen 2005 tot 2021 is het onveiligheidsgevoelens met 34% gedaald.

Beschikbare indexcijfers en hun betekenis:

Gegevens CBS veiligheidsbeleving 

Voor een handzaam overzicht van het CBS van (meer) recente gegevens op het gebied van veiligheidsbeleving kijk bij de Veiligheidsmonitor.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid