Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Landelijk beeld veiligheidsbeleving

In het maatschappelijk debat wordt vaak gezegd dat Nederlandse burgers zich door criminaliteit steeds onveiliger voelen. De meeste indicatoren waarover we beschikken wijzen echter in een heel andere richting.

Veiligheidsbeleving substantieel verbeterd

Uit de  belangrijkste onderzoeken en monitoren komt voordurend naar voren dat Nederlandse burgers zich steeds veiliger zijn gaan voelen. In vergelijking met 2005 is het onveiligheidsgevoel met 34% gedaald.

Onveiligheidsbeleving lang niet altijd problematisch

Als uit monitoren blijkt dat mensen zich (soms) onveilig voelen, wil dat niet zeggen dat je meteen actie moet ondernemen. Het hangt er tenslotte maar net vanaf wat de frequentie, betekenis en doorwerking van dat gevoel is.

Gaat onveiligheidsbeleving het leven overheersen, het welzijn aantasten of de bewegingsvrijheid van mensen beperken, dan moet u alert zijn. Meestal doet zo’n problematische veiligheidsbeleving zich voor in specifieke omstandigheden, in bepaalde gebieden, bij bepaalde personen of bij bepaalde ontwikkelingen.

Objectieve en subjectieve veiligheid kunnen fors verschillen

Het gebeurt regelmatig dat de veiligheidsbeleving in een buurt of van een doelgroep wezenlijk verschilt van wat in dezelfde buurt aan feitelijke (on)veiligheid wordt geregistreerd. Dat is niet zo vreemd: veiligheidsbeleving heeft namelijk zijn wortels in veel meer dan de objectieve veiligheid alleen (zie ook beïnvloedbare factoren). Zo’n verschil hoeft dus niet meteen te duiden op een zogenoemde reassurance gap.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid