Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


stappenplan
 

Stap 5: Evalueer!

Al in de vorige fase denk je na over evaluatie. Want, in het IVP en/of het uitvoeringsplan zijn de evaluatiemomenten vastgelegd. Bekijk dus periodiek of het doorgevoerde beleid en de acties ook daadwerkelijk het gewenste effect opleveren.

Idealiter richt een evaluatie zich op drie aspecten van het beleid: inhoud, effect en proces.

  • Inhoud: zijn de geplande beleidsinterventies in het veld werkelijk van de grond gekomen? In welke mate? En is dat ook op de manier zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren?
  • Effect: gesprekken én enquêtes met bewoners, medewerkers van de gemeente, (wijk)professionals geven een beeld van de resultaten van de acties. Kortom: analyseer wat er is veranderd, ook de eventuele neveneffecten. Tijdens deze evaluatie kijk je terug op de resultaten uit de nulmeting uit de voorbereidingsfase.
  • Proces: zoals bij elk beleid; houd oog voor de kwaliteit van het proces. Stuur bij als die kwaliteit gevolgen heeft voor de inhoud en het effect van de beleid.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid