Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


stappenplan
 

Stap 2: Haal informatie op

In deze stap breng je de situatie van jouw gemeente nauwkeuriger in. De vraag is nu: welke informatie is al beschikbaar en welke niet? Kijk binnen de eigen organisatie wat er voorhanden is. Denk aan: sociaal-demografische gegevens, fysieke kenmerken, meldingen, bewonersenquêtes, de veiligheidsmonitor en dergelijke.

Ga ook na welke informatie bekend is bij partners zoals de politie en de woningcorporatie. Maak verder onderscheid in kwantitatieve en kwalitatieve informatie en bepaal welke informatie ontbreekt. Kwalitatieve informatie is essentieel om je een goed beeld te vormen. Denk aan: interviews met sleutelfiguren, korte straatgesprekken, gesprekken bij mensen thuis en schouwen in wijken. Maar ook: hoe wordt er door bestuurders en de politiek gesproken over de veiligheidsbeleving in de gemeente? En hoe is ons communicatiebeleid ingericht? Welk 'frame' is daarin leidend? Welke boodschap pakken bewoners hieruit bewust of onbewust op? Soms is het daarom verstandiger beleid anders te framen (een ander interpretatiekader mee te geven).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid