Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


stappenplan
 

Stap 5: Evalueer!

Nadenken over de evaluatie doe je al in de vorige fase. In het plan van aanpak zijn de evaluatiemomenten vastgelegd. Bekijk dus periodiek of de doorgevoerde maatregelen ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Je zou het namelijk wel héél goed voor elkaar hebben als de genomen maatregelen meteen al succesvol zijn. Vaker is bijsturen nodig om te zorgen dat de maatregelen optimaal aanslaan. Bouw dus in je aanpak de rust en de ruimte in voor evaluatie.

Idealiter richt een evaluatie zich op drie aspecten van de aanpak: inhoud, effect en proces.

  • Inhoud: zijn de geplande interventies in het veld werkelijk van de grond gekomen? In welke mate? En is dat ook op de manier zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren?
  • Effect: gesprekken én enquêtes met bewoners, medewerkers van de gemeente, (wijk)professionals geven een beeld van de resultaten van de acties. Kortom: analyseer wat er is veranderd, ook de eventuele neveneffecten. Tijdens deze evaluatie kijk je terug op de resultaten uit de nulmeting uit de voorbereidingsfase.
  • Proces: zoals bij elke aanpak; houd oog voor de kwaliteit van het proces. Stuur bij als die kwaliteit gevolgen heeft voor de inhoud en het effect van de aanpak.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid