Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


stappenplan
 

Stap 4: Tijd voor actie!

De voornaamste vraag bij het ontwerpen van acties is: 'wat wil ik bereiken?' Het benoemen van welk doel je wilt bereiken bepaalt de uiteindelijke acties. In een gesprek tussen gemeente, (wijk)professionals en bewoners kun je, op basis van de uitkomsten uit de analysefase, deze vraag beantwoorden. Na het bepalen van het doel geef je de acties verder vorm.

Gebruik de Tafel van 12 als richtinggevend kader
Door in de analysefase gebruik te maken van de Tafel van 12 is zichtbaar geworden binnen welke factoren de pijnpunten zitten. De stelregel is: neem actie op de 3 tot 5 belangrijkste factoren. Zo kun je gerichter werken aan het verbeteren van de veiligheidsbeleving. Maar let goed op de volgorde van je maatregelen! Bekijk goed welke interventie als 'voorwaarde' geldt voor andere interventies. Zeker als er sprake is van wat heftiger situaties, is het vaak verstandig om bijvoorbeeld éérst als organisatie te laten zien dat het je nu menens is, voordat je ook acties van burgers vraagt.

"Maar zo werken wij toch al?"
Neem niet te snel aan dat iets 'wel zal werken' op de veiligheidsbeleving ('want dat deed het elders ook'). Of dat je eigenlijk al optimaal aan de Tafel van 12 voldoet, omdat je af hebt zitten vinken en tevreden kon constateren dat 'we echt wel wat aan signaalcriminaliteit doen en op onze inspreekavonden kunnen mensen echt hun invloed laten gelden'. Het gaat er niet om wat jij - als professional - vindt, het gaat erom of het in de ervaring van de burgers werkt. Zien burgers inderdaad een verbetering op het gebied van signaalcriminaliteit? Ervaren zij ook echt zelf invloed? Vergeet burgers dus niet te betrekken.

Succes zit ‘m in de details
Keer op keer blijkt in de praktijk dat het succes van een aanpak in de details zit. De aanpak sloeg aan omdat er bijvoorbeeld net een paar professionals aan de slag gingen die preciés de juiste toon in de buurt wisten te raken. Of omdat precies op het goede moment de goede problemen zijn aangepakt op een manier die aansprak en geloofwaardig was. Hoe meer professionals en bestuurders werken vanuit eenzelfde, gedragen en eigen gemaakte, visie op wat nodig is om de veiligheidsbeleving te verbeteren, hoe groter de kans dat ook de details kloppen. Want dan weet namelijk iedereen waar hij op moet letten én hoe hij moet handelen als het om de aanpak van veiligheidsbeleving gaat. Investeer dus in het laten groeien van zo’n gezamenlijk beeld.

Bovendien: als organisatie kun je het niet alleen. Ook hier heb je uiteenlopende partners nodig bij de uitvoering en er moeten voldoende middelen (geld en capaciteit) beschikbaar zijn. Bekijk per actie wie wat kan of moet doen. Niet alleen de gemeente is aan zet; ook bewoners, maatschappelijke organisaties en de politie kunnen hun bijdrage leveren.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid