Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


stappenplan
 

Stap 2: Haal informatie op

In deze stap gaat het erom de situatie en de context in kaart te brengen én daarbij na te gaan wat de beleving daarvan is van bewoners en professionals. Als het om een winkelgebied gaat, betrekt je natuurlijk ook ondernemers en het winkelend publiek. De vraag is nu: welke informatie is al beschikbaar en welke niet? Kijk binnen de eigen organisatie wat er voorhanden is. Denk aan: sociaal-demografische gegevens, fysieke kenmerken, meldingen, sfeerverhalen, bewonersenquêtes, de veiligheidsmonitor en dergelijke.

Maar ga ook na welke informatie bekend is bij partners zoals de politie en de woningcorporatie. Maak verder onderscheid in kwantitatieve en kwalitatieve informatie en bepaal welke informatie ontbreekt. Kwalitatieve informatie is essentieel om je een goed beeld te vormen. Denk aan: interviews met sleutelfiguren, korte straatgesprekken, gesprekken bij mensen thuis, schouwen, maar ervaar ook zelf de situatie waar het om gaat.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid