Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Grootschaliger interviews

Diepte-interviews en focusgroepen kunnen ook veel informatie opleveren over de manier waarop burgers (of anderen) de veiligheid beleven. Die methode past vooral bij een wat grondiger aanpak, waar ook wat meer tijd voor beschikbaar is.

Interviews of focusgroepen kun je uit efficiency-overwegingen uitbesteden, maar besef dat dergelijke gesprekken het gevoel van wat burgers belangrijk vinden ook bij jezelf en/of bij (andere) betrokken professionals enorm kan vergroten. Besteed dus niet te snel uit.

Voorbeelden

  • De Engelsen ontwikkelden de methode van Neighbourhood Security. Interviews, waarin professionals uit de buurt volgens een vast patroon gesprekken voeren met Neighbourhood Sentinels: mensen die een bovengemiddeld beeld hebben van wat zich in de buurt afspeelt. In Nederland is deze methode onder meer vertaald in de methode van Buurtsignaal.
  • In 2011 heeft de gemeente Tilburg een onderzoek uit laten voeren in de wijk de Besterd. Er was sprake van een hoge score op onveiligheidsgevoelens. Deze hoge score is niet te verklaren uit bestaande inzichten en onderzoeken over de wijk. Er lijkt sprake van een zogenoemde perception gap. Vanwege deze perception gap hield de gemeente een verdiepend onderzoek, die een meer genuanceerd beeld liet zien. 

Zie ook

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid