Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Bestaande monitoren en indexen

De bekendste instrumenten die een kwantitatief beeld geven van verschillende facetten van de veiligheidsbeleving zijn:

Monitoren

De meeste van deze monitoren bevatten informatie over de inschatting van de risicokans. Dit is de mate waarin mensen zich in de eigen omgeving of elders onveilig voelen en de mate waarin zij maatregelen nemen om zich veiliger te voelen. In Landelijk beeld vind je een aantal belangrijke indicatoren uit dergelijke monitoren (en de trends daarop van de laatste jaren) terug.

Indexen

Indexen zijn meestal gebaseerd op een combinatie van monitor- en andere gegevens. Voor een landelijk beeld is daarnaast het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (een kwartaaluitgave van het SCP) interessant, dat kwantitatieve én kwalitatieve onderzoeksgegevens met elkaar combineert.

Tips

Monitorgegevens zijn de thermometer, niet de diagnose. Zij bieden slechts een eerste indicatie van de mate waarin er iets aan de hand is. Wil je inzicht in wat er daadwerkelijk aan de hand is, dan haal je deze gegevens uit verdiepend (vaak kwalitatief) onderzoek.

Let op dat ‘hot spots van onveiligheidsbeleving’ niet verborgen blijven. Monitorbevindingen worden vaak vastgelegd op een hoog samenvoegingsniveau waardoor kleinere ‘pockets’ van onveiligheidsbeleving nogal eens buiten beeld blijven. Denk aan specifieke buurten, hotspots of bevolkingsgroepen. Want het zijn nou juist deze ‘pockets’ die beleidsmatige aandacht nodig hebben.

Zie ook

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid