Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Model voor probleemgerichte aanpak veiligheidsbeleving

In dit dossier volgen we het IAA-model voor het ontwikkelen van een probleemgerichte aanpak. Die bestaat uit 3 stappen: Informatie - Analyse - Actie. Bij de informatiefase verzamel je alle informatie uit bestaande en zo nodig nieuwe bronnen.

Vervolgens voer je een analyse op alle gegevens uit om meer zicht te krijgen op (aard en achtergronden van) het probleem. Tenslotte ga je op basis hiervan over tot actie. En natuurlijk, maar helaas maar al te vaak vergeten, onderzoek je daarna of die actie ook tot het gewenste resultaat heeft geleid (evaluatie). Hierna begint de cyclus opnieuw.

Goed beschouwd is IAA dus een Nederlandse variant van de aloude SARA-cyclus voor probleemgericht werken (Scanning, Analysis, Response, Assessment), waarbij alleen de evaluatiefase niet in het acroniem van IAA is meegenomen, maar wel degelijk een belangrijke rol heeft in de totaalaanpak.

IAA-model
InformatieKijk eerst of je informatiepositie zodanig is dat je goed kunt beoordelen of zich ergens een problematische veiligheidsbeleving ontwikkelt.
Analyse

Als je signalen krijgt van onveiligheidsbeleving, doe dan een nadere analyse. Lijkt de veiligheidsbeleving daadwerkelijk onder druk te staan, gebruik dan de Tafel van 12.

Dit is een analysekader om te bekijken welke factoren vooral van invloed zijn op de veiligheidsbeleving.

Actie

Pak vervolgens de (3 tot 5) belangrijkste factoren en neem daarop Actie, zoals ook beschreven in de Tafel van 12.

En, natuurlijk, bekijk vervolgens of die actie ook het gewenste effect oplevert (evaluatie). Zo niet, doorloop dan de cyclus opnieuw.

Nadere analyse

Zijn er aanwijzingen dat de veiligheidsbeleving ergens in het geding is, doe dan altijd een nadere analyse. En schrik niet van het woord analyse, want het hoeft lang niet altijd uitgebreid te zijn, als je er maar voor zorgt dat het systematisch is.

De analyse geeft antwoord op de volgende vraag: waarom is er voor wie een probleem, wat zijn de belangrijkste factoren die dat probleem in de hand werken en welke aanknopingspunten zijn er voor een aanpak?

Pragmatische analyse in vier stappen:

  1. Leg je oor te luister bij de mensen om wie het gaat
  2. Kijk naar indicatoren die direct of indirect iets over (on)veiligheidsbeleving zeggen
  3. Ervaar ook zelf de situatie(s) waar het om gaat
  4. Combineer de bevindingen systematisch

Verven zonder schuren
De analyse is in de Nederlandse bestuurs- en beleidspraktijk rond veiligheid de minst populaire fase van het hele ontwikkelproces. Want: "we weten wel zo’n beetje wat het probleem is, laten we dus geen tijd verliezen, maar snel maatregelen nemen waarmee we naar buiten kunnen". Het effect van die handelswijze laat zich vergelijken met het verven van een vensterbank zonder eerst even schoon te maken, te schuren en te gronden: voor het oog ziet het er mooi uit, maar na een paar weken begint de verf er alweer af te bladderen. Goedkoop is duurkoop, ook in het veiligheidsbeleid. Doen dus, die analyse.

Voorbeelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid