Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Gemeenten moeten zich bij aanpak onveiligheid niet blindstaren op buurten

Een centraal thema in de criminologie is hoe angst voor criminaliteit wordt beïnvloed door de wooncontext. In dit onderzoek wordt onderzocht welke elementen bijdragen aan dit (on)veilige gevoel binnen de woonomgeving.  

Conclusies

Om verschillen in onveiligheidsbeleving te begrijpen maakt het uit op welke manier invulling gegeven wordt aan de woonomgeving en hoe groot of klein deze wordt gedefinieerd. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat een gevoel van onveiligheid geen simpele optelsom is van de hoeveelheid feitelijke criminaliteit die ergens plaatsvindt. Overlast en andere kenmerken van de woonomgeving, zoals de gemiddelde waarde van woningen en andere ethische samenstellingen, spelen ook een duidelijke rol. Mogelijk omdat deze kenmerken ervoor zorgen dat inwoners zich minder thuis voelen in de buurt of een verminderd gevoel van sociale controle ervaren. 

Om beter te begrijpen waarom sommige inwoners zich op bepaalde plekken onveiliger voelen, zijn soms andere schaalniveaus nodig. De gemeente moet zich niet blindstaren op de buurt. In plaatst daarvan is het nuttig om in te zoomen op specifieke plekken of juist te kijken naar een groter geheel. 

Auteurs

I.Glas, G. Engbersen en E. Snel

Organisatie

The British Journal of Criminology

Download

Lees hier de uitkomsten van het onderzoek