Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Invloed sociale omgeving op veiligheidsbeleving

De bevolkingssamenstelling en de sociale kwaliteit in een buurt (of wijk, of school, of organisatie, et cetera) heeft een sterke invloed op de veiligheidsbeleving. Uit onderzoek in Amsterdamse buurten bleek bijvoorbeeld dat de ervaren sociale kwaliteit een even grote doorwerking op de veiligheidsbeleving had als de objectieve veiligheid in die buurten.

Sociaal klimaat en veiligheidsbeleving

Hoe is het sociale klimaat? In hoeverre is sprake van onderlinge bekendheid, onderlinge relaties/sociale cohesie? Voelen mensen zich thuis? Voelen zij zich gezien? Erkend? Of juist buitengesloten? In hoeverre ervaren mensen dat er sprake is van collectieve redzaamheid (collective efficacy)? Juist dat vermogen om gezamenlijk problemen in de betreffende situatie op te lossen, maakt of breekt de veiligheidsbeleving.

Samenstelling bevolking indicator veiligheidsbeleving

De samenstelling van de bevolking is ook een indicator voor de veiligheidsbeleving. In buurten waar verschillende etnische achtergronden naast elkaar leven, is de veiligheidsbeleving meestal lager dan in homogene buurten. Dit geldt nog eens extra als sprake is van een verandering in de bevolkingssamenstelling in een relatief korte tijd.

Ten slotte is het belangrijk om te beseffen dat mensen in het gesprek of in de interactie met anderen betekenis geven aan (gebeurtenissen in) hun omgeving. Dat geldt dus ook voor gebeurtenissen die als onveilig kunnen worden beschouwd, of aan maatregelen die tegen die onveiligheid worden genomen.

Tip: Je kunt veiligheidsbeleving niet doorgronden als je niet begrijpt wat zich in de sociale context afspeelt. Richt je hier dan ook op in de probleemanalyse . En vaak is ook actie hierop nodig.

Klik op de vakken in onderstaand figuur voor een verdere toelichting per factor.

Move mouse over image

Bron: Eysink Smeets, 2013

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid