Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Verschillen in veiligheidsbeleving: Leeftijd, geslacht, etniciteit

Onderstaande grafiek geeft de grote verschillen in veiligheidsbeleving weer die zichtbaar worden wanneer onderscheid wordt gemaakt naar geslacht, leeftijd en/of etniciteit. Niet-westerse migranten rapporteren bijvoorbeeld vaak hogere onveiligheidsgevoelens dan autochtone inwoners.

Grafiek: Onveiligheidsgevoelens, bevolking van 15 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd en herkomst, 2008 (in procenten 'voelt zich weleens onveilig')

Bron: CBS (VMR '08)

In de onderstaande grafieken staan de percentages gesorteerd naar geslacht, leeftijd en herkomst (Veiligheidsmonitor 2015, CBS 2016). Hieruit blijkt dat mannen zich overwegend veiliger voelen dan vrouwen, jongeren zich onveiliger voelen dan ouderen en dat autochtonen zich veiliger voelen dan allochtonen.


Factoren die deze verschillen nog verder kunnen verklaren, lees je bij demografische kenmerken

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid