Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Invloed van media op veiligheidsbeleving

Een verband tussen mediaberichtgeving danwel mediaconsumptie en veiligheidsbeleving is vaak aangetoond. Hoe deze relatie precies verloopt - onder welke voorwaarden en bij wie - is tot nu toe veel minder duidelijk.

Verschil tussen 'dichtbij' en 'veraf'

Onze eigen ervaringen in de directe omgeving en datgene wat we van relevante andere uit onze omgeving horen, lijken onze veiligheidsbeleving te bepalen. De media-invloed hierop lijkt vooralsnog relatief beperkt. Dat is anders wanneer het over de veiligheidsbeleving ‘elders’ gaat. Zeker als het om plaatsen gaat waar we zelf niet of nauwelijks komen of wanneer het gaat om de veiligheid in ‘de samenleving als geheel’. Media zijn dan vaak de voornaamste informatiebron om hierover een beeld te vormen. Omdat media in hun nieuwskeuze vooral kiezen voor de afwijkende berichten, krijgen we al snel de indruk dat ongewone zaken veel vaker voorkomen. En daarmee concluderen we dat het met de veiligheid ‘daar’ slecht is gesteld.

Tip: mediaberichtgeving kan dus invloed hebben op de veiligheidsbeleving. Dat betekent dat het soms ook goed is de eigen communicatie nog eens tegen het licht te houden. Werkt de communicatie wellicht onveiligheidsbeleving in de hand? Lees meer tips voor communicatie.

Klik op de vakken in onderstaand figuur voor een verdere toelichting per factor.

Move mouse over image

Bron: Eysink Smeets, 2013

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid