Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Invloed op veiligheidsbeleving: institutionele omgeving

Met institutionele omgeving bedoelen we organisaties en professionals die in een bepaalde situatie een (mede)verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid. Politie, gemeente, woningbouwcorporatie en welzijnsinstellingen bijvoorbeeld. Maar ook het management van een school of een bedrijf, rekenen we hieronder. Want ook hun handelen (of nalaten!) kan invloed hebben op de veiligheidsbeleving.

Onderzoeken

Om een idee te krijgen of het handelen van deze institutionele partijen van invloed is op de veiligheidsbeleving, ga je nader onderzoeken en antwoord geven op vragen als:

  • ervaren mensen bijvoorbeeld dat er aandacht is voor de problemen waar zij in het kader van de veiligheid mee te maken hebben?
  • Hoe reageren organisaties op signalen; gaan ze in op de situatie(s) of reageren ze afhoudend?
  • Lijkt het erop dat ze serieus, effectief en in goede onderlinge afstemming werken aan de belangrijkste problemen?
  • Of worden de bureaucratische protocollen keurig gevolgd, maar zonder dat dit leidt tot enige verbetering in de praktijk?
  • En hoe spreken ze over de betreffende situatie of communiceren ze naar de burgers zelf en/of de media? Wakkeren ze hiermee wellicht een gevoel van onveiligheid aan?

Kortom: door zowel hun handelen als de manier van communiceren, kunnen instituties en professionals de veiligheidsbeleving dus zowel versterken als verzwakken.

Tip: neem bij de analyse van een problematische veiligheidsbeleving ook altijd mee hoe de betrokken burgers de houding en het optreden van de meest relevante organisaties en professionals ervaren. De uitkomst hiervan bepaalt ook wat de actie in de praktijk kan betekenen.

Klik op de vakken in onderstaand figuur voor een verdere toelichting per factor.

Move mouse over image

Bron: Eysink Smeets, 2013

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid