Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Criminele omgeving

Wat doet zich in een specifieke omgeving daadwerkelijk aan criminaliteit voor? En aan overlast? In welke mate worden mensen daar direct of indirect ook mee geconfronteerd? Door zelf slachtoffer te worden, door er getuige van te zijn, of door er via via van te horen?

Wat vooral doorwerkt in de veiligheidsbeleving zijn delicten of vormen van overlast die mensen de indruk geven dat de sociale, morele of fysieke orde in hun omgeving in gevaar is. Het is dergelijke signaalcriminaliteit of overlast die disproportioneel doorwerkt in de veiligheidsbeleving. Onder Actie vind je terug hoe een aanpak kan inspelen op dergelijke factoren.

De High Impact-familie

Tegenwoordig wordt in Nederland vaak het begrip High Impact Crime gebruikt. Dan gaat het om delicten als woninginbraak, straatroof of overvallen. Deze delicten hebben gemiddeld genomen een buitengewoon zware doorwerking op de veiligheidsbeleving van individuen. Zo gesteld, maakt dat wát een High impact crime is, willekeurig. Het OM en de politie hanteren (anno 2013) daar deels verschillende afbakeningen voor.

Wie het écht goed wil doen, kijkt niet zozeer naar specifieke delictgroepen (een juridisch kader), maar naar wat in déze situatie op déze groep burgers vooral impact heeft (een sociaal-psychologisch kader dus). En dan blijkt in de praktijk dat ook sprake kan zijn van:

High Impact Overlast: hier gaat het om in juridische zin wellicht onbetekenende gedragingen, maar die door de lading die ze in een bepaalde setting meekrijgen, een enorme doorwerking hebben op de veiligheidsbeleving van (bepaalde) burgers.

High Impact People: mensen die bepaald gedrag vertonen (bijvoorbeeld structureel intimiderend gedrag) dat de invloed op de veiligheidsbeleving in een bepaalde situatie groot is. Denk hier bijvoorbeeld aan de zogenoemde Onaantastbaren: mensen voor wie de buurt bang is, en waartegen - in de ogen van burgers althans – ook de overheid niet in staat lijkt om op te treden.

High Impact Places: plekken waar zich naast de hierboven genoemde problemen voordoen, ook nog eens zodanig strategisch gelegen zijn, dat relatief veel mensen ermee worden geconfronteerd.

Klik op de vakken in onderstaand figuur voor een verdere toelichting per factor.

Move mouse over image

Bron: Eysink Smeets, 2013

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid