Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Welke factoren kun je beïnvloeden om veiligheidsbeleving te verbeteren?

Interessant voor beleidsmakers is natuurlijk welke factoren je kunt beïnvloeden om de veiligheidsbeleving te verbeteren. In principe liggen factoren die een effect hebben op veiligheidsbeleving op drie niveaus: persoonlijk, situationeel en algemeen maatschappelijk.

Een makkelijke manier om deze factoren te ordenen vind je terug in onderstaand figuur. Belangrijk om te weten is dat beleid met name invloed heeft op de situationele factoren: institutionele, sociale, fysieke en criminele omgeving.

Let op!
Persoonlijke factoren hebben een groot effect op de veiligheidsbeleving, maar zijn vanuit het beleid maar beperkt te beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de algemeen maatschappelijke factoren. De aanknopingspunten voor het beleid liggen dus vooral op het niveau van de situationele factoren. Dat moet natuurlijk tot bescheidenheid manen waar het gaat om de ambities.

Klik op de vakken in onderstaand figuur voor een verdere toelichting per factor.

Move mouse over image

Bron: Eysink Smeets, 2013

Verband onveiligheidsgevoel en een hoog criminaliteitsniveau

Veel mensen denken dat er een rechtstreeks verband is tussen het onveiligheidsgevoel van mensen en een hoog criminaliteitsniveau. Hoewel het zeker een factor is, is het niet het hele verhaal. Want bij eenzelfde criminaliteitsniveau voelt de ene persoon zich wel, en de andere persoon zich niet onveilig. Of in de ene buurt wel en in de andere buurt niet.

Afhankelijk van de situatie beïnvloeden verschillende aspecten het gevoel van (on)veiligheidsbeleving, zoals:

  • slachtofferschap
  • ervaren kwetsbaarheid
  • de perceptie van sociale (wan) orde
  • fysieke eigenschappen van de omgeving
  • toegenomen risico-aversie in de samenleving
  • (verandering van) het medialandschap
  • optreden van de overheid
  • dieper liggende onbehagen in de samenleving

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid