Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Vertrouwenwekkend toezicht

Informatie & Analyse

Hebben mensen het gevoel dat ze er min of meer alleen voor staan? Hebben zij het gevoel dat het goed zou zijn als iemand in de omgeving wat vaker een oogje in het zeil zou houden? Corrigerend op zou kunnen treden of afschrikwekkend zou kunnen werken?

Actie

Organiseer zo nodig meer en/of beter toezicht, met aandacht voor:

  • de vorm van toezicht,
  • de mate van aansluiting, betrokkenheid, gezag bij de bewoners en eventueel te corrigeren groepen,
  • bevoegdheden,
  • inzet in hoeveelheid, plaats en tijd,
  • verbinding met de politie.

Voorbeelden

Toelichting

Toezicht is een uitstekend middel om mensen zich veilig te laten voelen. Maar dan moet je wel goed bedenken welk toezicht (in welke mate) mensen in déze situatie vertrouwen geeft.

Door de bank genomen draagt menselijk toezicht meer bij aan een veilig gevoel dan cameratoezicht. Maar ook dat menselijk toezicht kan heel verschillend worden ingevuld: van toezicht door buurtbewoners zelf bijvoorbeeld tot private beveiligers of politie.

De verschijningsvorm en het optreden van de toezichthouders moet aansluiten bij wat mensen denken dat in deze omgeving nodig en effectief is (van vriendelijke gastvrouw tot strenge Rambo?) En kunnen ze er daadwerkelijk hulp van verwachten als dat nodig is?

Verder speelt de mate en de manier van interactie met het publiek een belangrijke rol: krijgen mensen daaruit het gevoel dat hun zorgen worden begrepen?

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid