Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Verloedering

Informatie & Analyse

Luister naar wat de doelgroep zelf over de kwaliteit van de omgeving te zeggen heeft. En kijk ook zelf wat de omgeving uitstraalt: zou verloedering hier een rol kunnen spelen? Onderzoek of kwantitatieve gegevens een samenhang tussen ervaren verloedering en veiligheidsgevoelens laten zien.

Pas op: het verband tussen (door burgers ervaren) verloedering en onveiligheidsbeleving kan twee richtingen op gaan. Door verloedering kunnen mensen zich onveiliger voelen. Maar, mensen die zich onveilig voelen reageren alerter op signalen in hun omgeving die op onveiligheid wijzen. Daarmee is dus de kans groot dat zij vaak ook meer verloedering opmerken. Meer hierover staat in het dossier overlastbeleving

Actie

Toont de analyse aan dat in dit specifieke geval (een bepaalde vorm van) verloedering waarschijnlijk onveiligheidsgevoelens in de hand werkt, dan is de oplossing relatief eenvoudig: zorg voor een geschikt(er) onderhoud en beheer. Dat kun je doen door er zelf een bijdrage aan te leveren, andere instituties hiervoor aan te sporen, of burgers te stimuleren en uit te dagen om hier meer aan te doen.

Voorbeelden

Toelichting

Een verloederde omgeving kan mensen het gevoel geven van mogelijke wanorde. Dat geldt nog eens te meer als hier signalen zichtbaar zijn die wijzen op normafwijkend gedrag (vernielde objecten, graffiti e.d). Dat draagt bij aan een onveiliger gevoel.

Dit effect kan ook via een omweg tot stand komen. Verloedering kan mensen namelijk het gevoel geven dat de verantwoordelijke organisaties (gemeente, woningbouwcorporatie, openbaar vervoerbedrijf, school, etcetera) onverschillig staan tegenover de omgeving. En dat kan weer een gevoel van onveiligheid stimuleren.

Publicatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid