Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Sociale kwaliteit

Informatie & Analyse

Hoe sterk is de collectieve redzaamheid in de omgeving? Bestaat er enige overeenstemming over wat gewenst en wat ongewenst is? En is de buurt dan in staat zelf bij te sturen als er dingen gebeuren die als ongewenst worden gezien? Hebben mensen zodanige sociale relaties dat zij ook het gevoel hebben ‘erbij’ te horen? En valt er, als het echt nodig is, ook steun van anderen te verwachten? Dat is waar het hier om gaat. Hoe meer het antwoord hierop bevestigend is, hoe meer dat een gevoel van veiligheid in de hand zal werken.

Actie

Zuinig zijn op de sociale kwaliteit is dus van groot belang voor de veiligheidsbeleving van mensen. Of dat nu in een woonbuurt is, in een school bijvoorbeeld (het schoolklimaat) of in een commerciële organisatie (bedrijfscultuur). Blijkt de sociale kwaliteit in de betreffende situatie zwak, dan is het voor de veiligheidsbeleving van belang hier actie op te ondernemen. De vraag die je dan moet beantwoorden, is: hoe kunnen we een impuls geven aan deze sociale kwaliteit? Zie de voorbeelden voor de verschillende mogelijkheden.

Voorbeelden

Toelichting

Kijk allereerst goed naar de volgorde van de maatregelen: misschien moeten bijvoorbeeld eerst bepaalde urgente problemen worden aangepakt, voordat er ruimte ontstaat voor het versterken van de collectieve zelfredzaamheid.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid