Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Reactie op schokkende incidenten

Informatie & Analyse

Doen zich incidenten voor die om meer of meer gestructureerde nazorg vragen? Of hebben die incidenten zich in het verleden voorgedaan? Is de organisatie voldoende ingesteld op het bieden van de juiste nazorg als dat nodig is? Op zowel micro, meso als macro-niveau?

Actie

Maak zo nodig afspraken over de afhandeling/nazorg op alle hierboven genoemde niveaus. Bereid de mensen die hierin een sleutelrol hebben voor op hun taak.

Voorbeelden

Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over de ramp of het incident, zowel tijdens als na de crisis. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid biedt bij het thema Crisiscommunicatie op hun website hierover informatie, communicatiemiddelen, tools, tips en ervaringen uit de praktijk. En het Nederlands Genootschap van Burgemeesters NGB heeft een afdeling Crisisbeheersing, die burgemeesters waar nodig bijstaat in het reageren op rampen en crises.

Toelichting

Schokkende incidenten kunnen nog lang doorwerken in de veiligheidsbeleving van betrokkenen. Daarom is de kwaliteit van de nazorg van belang. Die kan, afhankelijk van de gebeurtenis, op meerdere niveaus nodig zijn:

Individueel (micro): Incidenten kunnen leiden tot serieuze emotionele problemen bij slachtoffers. Dit komt zowel bij ernstige als bij minder ernstige incidenten voor. Wanneer het incident hun veiligheidsbeleving heeft aangetast, kan slachtofferzorg geboden zijn.

Omgeving (straat, buurt, organisatie, community)(meso): Ook de directe omgeving bij een incident raakt soms geschokt door een specifieke gebeurtenis. Dit gaat bijvoorbeeld om een straat of buurt, de betrokkenen rond een school of het personeel in een winkelcentrum. Door het incident kan onrust ontstaan, waardoor onveiligheidsgevoelens worden aangewakkerd. Collectieve nazorg helpt om dit tegen te gaan.

Lokaal tot landelijk (macro): Ook bij incidenten met een uitstraling op het niveau van de samenleving (lokaal, regionaal of landelijk) is soortgelijke collectieve aandacht nodig. Denk bijvoorbeeld aan geruchtmakende misdrijven zoals moord of zedendelicten bij jongeren.

Denk nu al over de nazorg na, dus nog voordat zich een incident voordoet. Als je dat pas doet als het zover is, ben je te laat. Dan ontbreekt het aan tijd om een zorgvuldige strategie uit te zetten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid