Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Onbekende anderen

Informatie & Analyse

Of de veiligheidsbeleving in een specifieke situatie daadwerkelijk door ‘onbekende anderen’ wordt beïnvloed, blijkt meestal al snel bij gesprekken onder de doelgroep. Je kunt ook preventief de vinger aan de pols houden door factoren te monitoren die spanningen tussen groepen in de hand kunnen werken. Zie daarvoor bijvoorbeeld de publicatie 'Weerbare burgers, weerbare buurten'.

Let op: vaak ervaren mensen meer overlast door of van ‘onbekende anderen’ en zeggen zich daardoor onveilig te voelen. Maar overlast is een subjectief begrip. Je stoort je makkelijker aan gedragingen van mensen die je niet kunt plaatsen of aan mensen waarbij je je toch al onveilig voelt. Je eigen blik werkt dan als het ware als een vergrootglas. In zo’n situatie doe je er goed aan nauwgezet te kijken ‘wat kip is en wat ei’. Voelen mensen zich onveiliger door de overlast, of ervaren mensen meer overlast doordat zij zich onveiliger voelen? Zie ook het onderwerp Overlastbeleving.

Actie

Mogelijkheden voor actie zijn natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Voorbeelden kunnen zijn:

  • vergroten van de globale wederzijdse bekendheid (‘publieke familiariteit’) door sociale en/of fysieke ingrepen,
  • verandering van rol (daklozen die in een mooi pak gaan schoonmaken; jongeren die toezicht gaan houden),
  • toezicht,
  • al dan niet gedwongen – verplaatsing,
  • overwogen mengen van bewoners in nieuwe wijken/complexen.

Voorbeelden

Toelichting

Hoe meer je zélf ergens vreemdeling durft te zijn, hoe veiliger je je meestal in de omgeving van anderen zult voelen. Maar niet iedereen heeft deze capaciteit in gelijke mate in huis.

Veel mensen voelen zich dan ook ongemakkelijk of onveilig(er) als zij in een omgeving zijn met mensen die zij niet kennen, die ‘ anders’ zijn, waarmee zij zich niet kunnen identificeren en/of die zij niet kunnen voorspellen. Verschillen in leeftijd, levensstijl, geestelijke gezondheid en/of etniciteit spelen daarin een grote rol. Dat geldt nog eens extra als rond bepaalde kenmerken een imago hangt van onvoorspelbaarheid of gevaar.

Zo is nogal eens sprake van verhoogde onveiligheidsbeleving rond jeugdgroepen, bij randfiguren in het straatbeeld, in etnisch gemengde wijken of in straten en complexen waar dure koop- en sociale huurwoningen dicht op elkaar zitten - vaak met grote verschillen in inkomen, levensstijl, etniciteit en woongedrag.

Publicaties

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid