Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Invoelend vermogen en leiderschap

Informatie & Analyse

Ervaren burgers de (vertegenwoordigers van) relevante instituties als responsief en invoelend? Ervaren zij een passende vorm van leiderschap?

Actie

Zorg dat (vertegenwoordigers van) relevante instituties open staan voor de problemen van burgers en op een gelijkwaardige manier de dialoog kunnen aangaan. Toon ook een passende vorm van leiderschap.

Voorbeelden

Toelichting

Ervaren burgers dat hun problemen herkend en erkend worden, dan is dat op zichzelf bevorderend voor hun veiligheidsbeleving. Daarvoor is het nodig dat je open luistert naar wat er gezegd wordt en er een open dialoog plaatsvindt waarbij je kunt schakelen tussen de (communicatie)behoeften van de verschillende typen burgers.

In tijden van onzekerheid hebben mensen meer behoefte aan leiderschap. In het publieke domein van bijvoorbeeld een burgemeester, een stadsmarinier, een politiechef of een buurtagent. In het particuliere domein bijvoorbeeld van een directeur of management. Rust, empathie en daadkracht zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Mensen willen daarbij waarneembare acties zien tegen de gewraakte overlast en criminaliteit en dat hun zorgen serieus worden genomen en medeleven merkbaar is.

Openstaan voor het gevoel van burgers en dat ook kunnen verwoorden, is overigens nog wat anders dan die gevoelens klakkeloos overnemen of bevestigen. Gevoel en feiten kunnen namelijk sterk uiteen lopen. Als dat het geval is, mag van een leider juist worden verwacht dat hij deze gevoelens, respectvol, weet te relativeren en hierbij bijvoorbeeld aangeeft waarom actie in het specifieke geval niet gewenst is.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid