Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Invloed bewoners

Informatie & Analyse

Ga na in hoeverre mensen het gevoel hebben zelf invloed te kunnen uitoefenen op de zaken die hen in de specifieke situatie angst inboezemen. En/of bekijk ook wat eraan gedaan wordt om die invloed daadwerkelijk te geven. Liggen er reële mogelijkheden dat gevoel (verder) te versterken?

Actie

Afhankelijk van de bevindingen uit de analyse zijn acties denkbaar op het gebied van training, coaching en bijvoorbeeld burgerparticipatie. Zie de voorbeelden voor inspiratie.

Voorbeelden

Toelichting

Uit onderzoek naar (werk)stress blijkt dat als mensen merken invloed te hebben op hun werk en werkdruk, zij louter daardoor al minder stress ervaren. Bij veiligheidsbeleving is dit niet anders. Hebben mensen het gevoel zelf (ook) invloed te kunnen uitoefenen op de veiligheid in hun omgeving, dan geeft hen dat een veiliger gevoel.

Voor een deel is dat gevoel geworteld in de persoon zelf. Hoeveel zelfvertrouwen heeft iemand, hoe weerbaar (of juist hoe kwetsbaar) voelt hij zich, heeft hij een zogenoemde interne Locus of Control (“ik heb zelf in de hand waar het met mijn leven heengaat”) of een externe (“vooral anderen bepalen waar het met mijn leven heengaat”).

Training kan dat gevoel van invloed soms versterken. Bijvoorbeeld als het gaat om training in de omgang met incidenten. Of in de omgang met mensen die angst inboezemen. Zoals met een overval, omgang met straatjongeren en dergelijke.

En ook strategieën op het gebied van burgerparticipatie of – zoals dat tegenwoordig heet – co-creatie kunnen zo’n effect hebben. Mensen krijgen hiermee namelijk de mogelijkheid om invloed te hebben op wat er aan de veiligheid wordt gedaan.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid