Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Inrichting gebouwde omgeving

Informatie & Analyse

In hoeverre werkt in de specifieke situatie de gebouwde omgeving (on)veiligheidsgevoelens in de hand? Is de omgeving overzichtelijk, beheersbaar, voorspelbaar en aantrekkelijk? Voor de juiste personen toegankelijk of juist niet? Is het makkelijk je er thuis te voelen? Ondersteunt de omgeving – bezien vanuit de gebruiker - gewenste sociale interactie en reduceert hij de kans op ongewenste? En straalt de inrichting een prettig verblijfsklimaat uit of juist niet?

Actie

Verbeter zo nodig de kwaliteit van de gebouwde omgeving aan de hand van de bevindingen uit de analyse.

Voorbeelden

Toelichting

Meerdere instrumenten zijn beschikbaar voor het (her)ontwerpen van een gebied of een gebouw vanuit het oogpunt van veiligheid en veiligheidsbeleving, zoals:

De afgelopen jaren is er vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving ook steeds meer aandacht voor de atmosferische variabelen in de gebouwde omgeving. Zo kunnen licht, kleur, geur, geluid, en gebruikte materialen een effect hebben op de veiligheidsbeleving. Interventies op dit gebied blijken de veiligheidsbeleving soms te kunnen verbeteren.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid