Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Het gesprek

Informatie & Analyse

Hoe praten mensen zelf over de veiligheid? Welke betekenis geven zij aan de eventuele maatregelen die worden genomen? Hoe praten anderen over de problematiek en hoe vaak wordt er in de media over gesproken? Dat is wat in de analyse naar boven moet komen.

Actie

  • Speel actief in op het gesprek onder de doelgroep en kijk wie de meest aangewezen personen zijn om hieraan deel te nemen.
  • Besluit in hoeverre het wenselijk is andere inzichten in te brengen of ook andere frame(s) te introduceren.
  • Wees alert op de doorwerking van een slechte reputatie van een buurt of plaats. Als de reputatie onterecht is, bekijk dan wat de mogelijkheden zijn om dit bij te sturen.

Voorbeelden

Toelichting

De veiligheidsbeleving in een buurt of situatie wordt mede bepaald door de manier waarop mensen onderling over de situatie praten (het ‘discours’). Welke betekenis geven zij aan wat zich afspeelt, de signalen die zij waarnemen? Als je dat wilt beïnvloeden, kun je dat eigenlijk alleen doen door zelf aan dat gesprek deel te nemen. Daarvoor zijn uitvoerend professionals meestal het beste gepositioneerd, al bieden social media tegenwoordig natuurlijk ook mogelijkheden. En dat geldt zeker ook waar het gaat om het rechtzetten van eventuele misverstanden.

Ook de discussie in de gemeenteraad en – al dan niet daarmee samenhangend – de media kan doorwerken in de manier waarop een bepaalde situatie wordt beleefd.

Als eenmaal een bepaald beeld van een specifieke situatie of een buurt is ontstaan, blijkt dat vaak hardnekkig te zijn. Plekken houden vaak nog lang een onveilig imago, terwijl zij in werkelijkheid ondertussen veilig zijn. Zo’n beeld blijkt de beleving van mensen die eigenlijk beter weten, toch nog te kunnen beïnvloeden. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat mensen de beleving van de eigen buurt mede laten kleuren door de reputatie die de buurt in de ogen van anderen heeft.

Publicaties

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid