Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Communicatie

Informatie & Analyse

  • Hoe communiceren de (vertegenwoordigers van) de relevante instituties over veiligheid en wat zij aan die veiligheid doen?
  • Welk ‘frame’ is daarbij leidend?
  • Welke boodschap pikken burgers hieruit bewust of onbewust op?

Actie

Communiceer op een zodanige manier over veiligheid en veiligheidsbeleid dat onveiligheidsgevoelens niet nodeloos worden versterkt. Zie hiervoor 10 concrete communicatietips.

Voorbeelden

Toelichting

Lees meer bij 10 concrete tips voor de communicatie

Wees kritisch op de boodschap die ook van het eigen handelen (of het politiek-bestuurlijk debat) uitgaat: is dit wel het frame en/of de boodschap die je wilt?

Bedenk dat veiligheidsbeleid in de praktijk vrijwel automatisch de aandacht richt op onveiligheid. Dat is vaak zinvol en begrijpelijk, maar het bij-effect kan zijn dat het de aandacht van mensen zich juist meer op die onveiligheid richt.

Soms is het daarom verstandiger beleid en/of maatregelen anders te framen (een ander interpretatiekader mee te geven) en ook zorgvuldig te zijn met de verschijningsvorm die maatregelen krijgen. Moet bijvoorbeeld vooral het bevorderen van leefbaarheid en attractiviteit op de voorgrond staan of het terugdringen van ongewenst gedrag? Want let op: “alles waar je aandacht aan besteed, wordt groter”.

Publicaties

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid