Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Tafel van 12 als checklist voor Analyse

Hieronder vind je per onderdeel de vragen die je kunt stellen om inzicht te krijgen welke factoren van invloed zijn op de veiligheidsbeleving. In deze fase is het belangrijk alle vragen te stellen en zo een goed beeld te krijgen van wat er op de specifieke plek precies aan de hand is.

TAFEL VAN 12 ALS CHECKLIST VOOR ANALYSE
Aanpakken onveiligheid
 • In hoeverre is er sprake van signaalcriminaliteit of signaaloverlast?
 • Ervaren de bewoners de omgeving als verloederd?
 • In hoeverre spelen schurende leefstijlen en/of wederzijdse onbekendheid een rol?
 • (Hoe) Wordt over de veiligheid gesproken? Door betrokkenen zelf of door relevante anderen.
Versterken veiligheid
 • In hoeverre voelen mensen zich sociaal verbonden en is er sprake van collectieve zelfredzaamheid? 
 • Hebben mensen het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op die zaken die zij (als) potentieel bedreigend ervaren. Voelen mensen perspectief?
 • Is de inrichting van de gebouwde omgeving overzichtelijk, beheersbaar, aantrekkelijk?
 • Is in de omgeving voldoende - en ook voldoende vertrouwenwekkend - toezicht aanwezig?
Publiek leiderschap
 • Ervaren betrokken burgers de aanpak van onveiligheid als geloofwaardig en effectief?
 • Speelt nazorg na schokkende incidenten (op persoonlijk-buurt-stedelijk niveau) in deze setting een rol?
 • Ervaren burgers de (vertegenwoordigers van) relevante instituties als responsief? Ervaren zij een passende vorm van leiderschap?
 • Hoe communiceren de relevante instituties over de veiligheid. Communiceren zij daarbij veiligheid of onveiligheid? Welk zogenoemd ‘frame’ is leidend?

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid