Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Tafel van 12: de weg naar Actie

De antwoorden uit de analysefase maken duidelijk welke 3 tot 5 factoren het meest de veiligheidsbeleving beïnvloeden. Neem hierop maatregelen.

TAFEL VAN 12 ALS CHECKLIST VOOR ACTIE
Aanpakken onveiligheid
 • Pak zichtbaar de signaalcriminaliteit en –overlast aan.
 • Verminder de verloedering.
 • Maak werk van schurende leefstijlen en verminder wederzijdse onbekendheid.
 • Ga gelijkwaardig het gesprek over de veiligheid aan.
Versterken veiligheid
 • Versterk de collectieve zelfredzaamheid.
 • Biedt mensen meer invloed op die zaken die zij als bedreigend ervaren en/of geef ze meer invloed op het veiligheidsbeleid.
 • Maak de gebouwde omgeving overzichtelijker, beheersbaarder, aantrekkelijker.
 • Zorg voor voldoende en voldoende vertrouwenwekkend toezicht
Publiek leiderschap
 • Maak de (gezamenlijke) aanpak van onveiligheid geloofwaardiger en effectiever.
 • Biedt adequate nazorg na schokkende incidenten (op persoonlijk-buurt-stedelijk niveau).
 • Zorg dat (vertegenwoordigers van) relevante instituties open staan voor, en reageren op de problemen van burgers. Toon ook een passende vorm van leiderschap.
 • Communiceer op een zodanige manier over veiligheid en veiligheidsbeleid, dat onveiligheidsgevoelens niet (nodeloos) worden versterkt


© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid