Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsanalyse


stappenplan
 

7a. Plan van aanpak

Het resultaat van de veiligheidsanalyse maakt het opstellen van een plan van aanpak mogelijk. In dit plan van aanpak definieert de projectgroep de doelstellingen, maatregelen en andere activiteiten. Hierin is een keuze gemaakt op welk moment welke mix van maatregelen wordt ingezet.

De resultaten van de veiligheidsanalyse, de urgentie van bepaalde veiligheidsproblemen en de beschikbare middelen die de projectgroep heeft, bepalen de keuze van de maatregelen.

Het plan van aanpak kent een tweeledig doel:

  • Het is een 'bewijs van samenwerking'.
  • Het is een instrument om het proces, de te realiseren doelen en de daadwerkelijke maatregelen inzichtelijk en beheersbaar te maken.

Op deze manier biedt het plan van aanpak een kader aan alle partijen die betrokken zijn en het ondersteunt het het 'managen' van het project. Ook kan het dienen om geïnteresseerden te informeren.

Voorbeelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid