Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsanalyse


stappenplan
 

5c. Verantwoording

De veiligheidsanalyse geeft een scherp beeld van de veiligheidssituatie. Naast een interpretatie van de resultaten, zijn er ook conclusies en aanbevelingen gedaan. Pijnpunten zijn blootgelegd en prioriteiten bepaald.

Het is nu aan de projectgroep om gezamenlijk te bepalen of zij deze pijnpunten delen en welk vervolg er aan gegeven moet worden.

De projectgroep legt in deze fase verantwoording af over de te volgen koers: welke problemen hebben de hoogste prioriteit en verdienen een oplossing?

Waarom prioriteren?

Lokaal veiligheidsbeleid zonder focus betekent dat de beschikbare middelen en maatregelen op alle fronten worden ingezet. Dit houdt in dat er voor alle problemen slechts weinig middelen beschikbaar zijn.

Het concentreren van schaarse middelen op een beperkt aantal problemen zal een beter resultaat opleveren. Prioriteiten toekennen aan veiligheidsproblemen betekent niet dat een probleem onder de tafel wordt geschoven, maar dat de samenwerkingspartners gezamenlijk erkennen dat een specifiek probleem urgent is.

Prioriteiten zijn afgestemd op de lokale situatie en geven aan waar de samenwerkingspartners het eerst hun aandacht op willen richten.

Er kunnen diverse redenen zijn om bepaalde problemen een hoge prioriteit te geven:

  • Het probleem brengt maatschappelijke onrust met zich mee, bijvoorbeeld intimidatie van senioren bij een winkelcentrum of overlast door hangjongeren in openbare ruimten.
  • De gevolgen brengen hoge financiële kosten met zich mee, zoals vandalisme en graffiti.
  • Het kan een hoge risicofactor voor de gezondheid met zich meebrengen, denk aan drugs- en alcoholgebruik door jongeren en scooterraces.
  • Het economisch welzijn in een gemeente lijdt er onder, bijvoorbeeld door uitgaansgeweld en winkeldiefstal, .

De samenwerkingspartners moeten de prioriteiten gezamenlijk toekennen, waarbij ze zijn afgestemd op de lokale (maatschappelijke) situatie. Op basis van de prioriteiten kan de ontwikkeling van een plan van aanpak plaatsvinden. Hiermee krijgt het traject van probleemoplossing handen en voeten. 

Voorbeeld van prioritering

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid