Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsanalyse

Gebiedscan criminaliteit en overlast

Deze gebiedscan criminaliteit en overlast helpt om de beschikbare kennis en informatie over de criminaliteit en overlast in wijken systematisch bijeen te brengen.

Probleemstelling

Om veiligheidsproblemen in gemeenten, buurten en wijken effectief aan te kunnen pakken, moeten ze eerst goed in kaart worden gebracht.

Beschrijving

Bij de gebiedscan criminaliteit en overlast wordt de straatkennis van politiemensen (wijkagenten) maar ook van bijvoorbeeld wijkbewoners, winkeliers, gemeentelijke diensten en woningcorporaties, gekoppeld aan geregistreerde (politie)gegevens over aangiftes en meldingen van delicten. Zo ontstaat een goed en onderbouwd beeld van belangrijke problemen, probleemlocaties ('hot spots') en probleemgroepen ('hot groups').

Toepassing

Op basis hiervan kunnen in nauwe samenspraak tussen gemeente, politie en justitie, de juiste prioriteiten worden gesteld en een effectieve, integrale aanpak worden ontwikkeld.

Organisatie

Bureau Beke

Links

 

  • De gebiedscan criminaliteit en overlast is te bestellen bij Bureau Beke.