Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid in de sport

Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat'

23 oktober 2014

Het aantal geregistreerde excessen in het voetbal is voor het tweede jaar op rij afgenomen blijkt uit deze tweede voortgangsrapportage van het Mulier Instituut over het programma Veilig Sportklikmaat (VSK).

Probleemstelling

Welke voortgang boekt het VSK-programma, hoeveel en welke groepen en organisaties worden bereikt en wat is daarvan de betekenis in termen van gewenst en ongewenst gedrag en de veiligheid binnen het Nederlandse sportklimaat.

Beschrijving

Het VSK-programma wordt uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met de KNVB, de KNHB en de overige sportbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van VWS en VenJ. Insteek van het programma is zowel preventief als curatief. Er wordt ingezet op het voorkomen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag. Tegelijkertijd is bij excessen zero tolerance het uitgangspunt.

Conclusies

De onderzoekers stellen vast dat het VSK-programma behoorlijk in ontwikkeling is. Het aantal maatregelen, productafname, betrokkenheid en bereik groeien. Het programma speelt met de deelprogramma's ouderbetrokkenheid en ketenaanpak flexibel in op nieuwe ontwikkelingen die de bonden signaleren. Of deze ontwikkelingen leiden tot een verbetering van het sportklimaat is op basis van de gegevens in deze monitor nog niet vast te stellen.

Duidelijk is dat het aantal geregistreerde excessen in het amateurvoetbal is voor het tweede jaar op rij afgenomen, naar 248 wedstrijden met excessen (1 exces op ruim 3.000 wedstrijden). Ook zijn kaderfunctionarissen positief over de sociale veiligheid in de sport, ondanks dat velen van hen het afgelopen jaar een aantal keer geconfronteerd zijn met wangedrag in de sport.

In de rapportage van 2015 moet - na drie jaar VSK-programma - blijken in hoeverre de inspanningen in het programma effect hebben gesorteerd.

Auteurs

David Romijn, Janine van Kalmthout en Koen Breedveld

Organisatie

Mulier instituut, Sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Links

  • De voortgangsrapportage en brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage zijn te downloaden op rijksoverheid.nl.