Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg


Grip op complexe, domeinoverstijgende problematiek met de inzet van Zorg- en Veiligheidshuizen

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Om tot een doorbraak te komen, is domeinoverstijgende samenwerking en coördinatie nodig. In het netwerk van de Zorg- en Veiligheidshuizen komen de experts op het gebied van staf-, bestuurs- en civielrecht, zorg en sociaal domein samen.

Vanuit alle verschillende domeinen wordt informatie naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Hier vloeien concrete acties en interventies uit die leiden tot een domeinoverstijgende persoonsgerichte aanpak die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Zorg en Veiligheidshuizen en de samenwerking op veiligheid en zorg

De Zorg- en Veiligheidshuizen zijn hét netwerk waar straf en zorg samenkomen. De noodzaak van deze positie en rol blijkt ook wel uit verschillende inspectierapporten van onder meer de zaken Bart van U., Michael P. en Huymera. De urgentie van het coördinatievraagstuk, domeinoverstijgende informatiedeling, risicotaxatie en casusregie komen hierin duidelijk naar voren. In onder meer de Zorg- en Veiligheidshuizen worden deze vraagstukken en aanbevelingen gezamenlijk aangepakt.  

Meer informatie over de Zorg- en Veiligheidshuizen

De zorg- en veiligheidshuizen werken de komende jaren samen aan de Meerjarenagenda die ze opstelden onder begeleiding van het CCV. De Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 – 2024 kun je downloaden op de website vng.nl.

Het CCV ondersteunt al jaren de landelijke vereniging van managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMZV) en faciliteert onder meer landelijke netwerkdagen. Het CCV is dan ook een bekende schakel in het netwerk van (landelijke)partners verbonden aan de Zorg-en Veiligheidshuizen.

Heb je vragen, bel of mail dan met Danisa Latuhihin: danisa.latuhihin@hetccv.nl, 06 25 12 96 40.

De ontwikkelingen van de Zorg- en Veiligheidshuizen volg je op de landelijke website. Op deze site staat ook een overzicht van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland, met link naar de eigen websites.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid