Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg


Pak samen woonoverlast effectief aan

Woonoverlast is in Nederland een serieus maatschappelijk probleem. Veel inwoners ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie. Als gemeente kun je dat niet alleen aanpakken; daar heb je de hulp bij nodig van andere ketenpartners, zoals de politie en de woningcorporatie. 

Woonoverlast en de samenwerking op veiligheid en zorg

Een gestroomlijnde samenwerking tussen veiligheid en zorg is essentieel voor een duurzame en effectieve aanpak van woonoverlast. Bij veel overlastgevers speelt onderliggende problematiek een grote rol. Denk aan psychische problemen, een verstandelijke beperking, een verslaving of ouderdomsklachten. Door direct samen te werken vanuit de 2 domeinen veiligheid en zorg en te bepalen wat er nodig is om de overlast én de onderliggende problematiek aan te pakken, bereik je het beste resultaat.

Escalaties voorkomen

Er zijn voorbeelden waarbij de samenwerking niet goed loopt of dat het probleem heen en weer wordt geschoven. Dat kan grote gevolgen hebben: een overlastgever gaat door met zijn overlast, buren raken ten einde raad of situaties dreigen verder te escaleren. Soms is ook een aanpak teveel gericht op de korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan een zwaar vervuilde woning die wordt leeg gehaald en schoongemaakt zonder dat de bewoner verder hulp krijgt. De stankoverlast bij de buren is dan misschien weg, maar de kans is groot dat een jaar later weer precies hetzelfde moet gebeuren als de onderliggende problematiek bij de overlastgever niet ook wordt aanpakt.

Combinatieaanpak

In de praktijk zijn er steeds meer voorbeelden van gedragsaanwijzingen die worden opgelegd tegelijk met de inzet van passende zorg. Dat noemen we een combinatieaanpak. Zo wordt bij bijvoorbeeld geluidsoverlast een verbod opgelegd en tegelijkertijd is de overlastgever verplicht om mee te werken aan hulpverlening op maat. 

Aan de slag met woonoverlast

Doelgericht aan de slag met de aanpak van woonoverlast? Ga naar onze speciale website hetccv-woonoverlast.nl. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over de gedragsaanwijzing die een rechter, verhuurder en sinds 1 juli 2017 ook de burgemeester kan opleggen. Sinds de invoering van de Wet aanpak woonoverlast, kan ook de overlast in koopwoningen beter worden aangepakt.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid