Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Video en factsheet ketenwerkproces ex-partner stalking

De video en factsheet zijn gemaakt voor professionals die in hun werk te maken krijgen met ex-partner stalking zodat zij weten voor welk deel in het ketenproces zij verantwoordelijk zijn en proactief in plaats van reactief kunnen handelen.

Beschrijving

De aanpak ex-partner stalking heeft als doel: tijdige herkenning, risico’s juist inschatten, juist beoordelen en prioriteren en adequaat reageren in een gezamenlijke stalkingsaanpak.

De video brengt het ideale werkproces in beeld van ketenpartners. De film maakt het belang inzichtelijk van de op elkaar afgestemde werkprocessen en de diverse fases in het ketenwerkproces, waarbij het uitgangspunt is de hoog risico score bij de Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH).

In de factsheet zijn de 3 fasen van de ketenaanpak uitgewerkt. Per fase zijn de verschillende stappen uitgetekend in een soort flowchart.

Download de factsheet

Organisatie

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid

Video