Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Breda- Meerjarenprogramma Veiligheid

Breda heeft een stevig plan van aanpak waarin analyseren, anticiperen en activeren kernwoorden zijn. Om tot het plan te komen, heeft de gemeente partners rondom veiligheid bij elkaar laten komen voor een analyse. De thema’s die daaruit zijn gekomen, zijn op een overzichtelijke manier schematisch weergegeven.

Beschrijving

Een focuspunt is personen met verward gedrag. De gemeente wil de benodigde zorg bieden en overlast en gevaarlijke situaties voorkomen. Professionals hebben de juiste informatie nodig om de beste aanpak voor een individu te bepalen. In de praktijk is er onduidelijkheid over de voorwaarden waaronder professionals informatie met elkaar mogen uitwisselen. De lokale aanpak wordt nog nader uitgewerkt. Daarin worden ook de regionale activiteiten meegenomen. 

Organisatie

Gemeente Breda

Download

Download het Meerjarenprogramma Veiligheid