Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Breda en Tilburg - Re-integratie team

In Tilburg en Breda worden gedetineerden benaderd in de gevangenis. Een re-integratieteam onderzoekt of er problemen zijn op het gebied van wonen, werk en inkomen, ID-bewijs en schulden.

Beschrijving

Zo nodig volgen maatregelen als het doorbetalen van vaste lasten tijdens detentie. Het zijn relatief kleine investeringen met mogelijk grote maatschappelijke impact. De gedachte achter het experiment is dat een beter zicht op de hulpvragen helpt bij het geven van betere zorg die gericht is op een kansrijke terugkeer in de samenleving.

Organisatie

Gemeenten Breda en Tilburg

Meer informatie en download

Lees voor meer informatie het artikel Experiment CityDeal: Tilburg en Breda betalen soms vaste lasten van gedetineerden (programmasociaaldomein.nl) of download Eindrapportage experiment re-integratie ex-gedetineerden (agenadstad.nl)