Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg


Pak samen multiproblematiek effectief aan

Professionals die gezinnen met meervoudige en complexe problemen (ook wel in het kort: multiproblematiek) helpen, proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van het gezin. Ze zijn daarbij gebonden aan protocollen, werkwijzen en organisatiedoelstellingen. Die geven houvast bij complexe vraagstukken, maar werken soms ook belemmerend. Bijvoorbeeld omdat ze niet altijd aansluiten bij wat een gezin nodig heeft.

Multiproblematiek, waarbij veiligheids- en overlastproblemen spelen, vraagt dan ook om een andere manier van samenwerken met partners.

Multiproblematiek en de samenwerking op veiligheid en zorg

Het is de uitdaging voor veiligheids- en zorgprofessionals om een gemeenschappelijke norm te vinden die recht doet aan de manier van werken van alle professionals in de keten. Zonder dat dit botst met bestaande werkwijzen, protocollen en wetgeving. Dat vraagt van professionals dat zij over organisatiegrenzen heen kijken. En dat zij, als dit nodig is, de gezamenlijke doelen voorop stellen. Dus boven die van de eigen organisaties en daarmee bovenal hulp bieden die past bij de persoon of het gezin met meervoudige en complexe problemen.

Aan de slag met multiproblematiek

Ga naar het dossier op deze website Multiproblematiek: veiligheid en overlast of bekijk direct onze trainingen. Op platformmultiproblematiek.nl bundelen we samen met Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut kennis en werkwijzen rondom de aanpak van multiproblematiek. En vooral lees je hier de verhalen van professionals en cliënten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid